LIVELIHOOD TRAINING PARA SA MGA TOBACCO FARMERS

Nagsagawa ngayong araw ng isang pagsasanay sa “cattle feedlot fattening” para sa mga registered tobacco farmers sa ating bayan. Ang inisyatibong ito ay mula sa Livelihood Assistance Program ng Lokal na Pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng ating butihing Ama ng Bayan, Mayor Danny C. Uy.

Ayon kay Mayor Uy, ang pondo mula sa Tobacco Excise Tax ay sisiguruhing mapupunta para sa kapakanan ng mga tobacco farmers. Hindi titigil ang kanyang pamunuan sa pagpapatupad ng mga programa upang mabigyan sila ng sapat na pagsasanay at kaalaman upang patuloy na makaagapay sa pagbabago ng panahon.

Nais din nating pasalamatan si Dr. Jerrim R. Blanco, Veterinarian 11 ng Provincial Veterinary Office sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman, karanasan, at kahusayan sa cattle industry bilang resource speaker sa nasabing aktibidad.