NEW BATCH OF MUNICIPAL SCHOLARS FOR THE YEAR 2021!

198 na college students ang napabilang sa Municipal Scholarship Program ng Lokal na Pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Danny C. Uy

Sa isinagawang final screening kamakailan lamang ng mga kasapi ng Municipal Scholarship Board (MSB), sa mahigit 400 na estudyanteng nagpasa ng aplikasyon, 198 ang napabilang sa qualifying examinations. Iminungkahi ni Mayor Uy sa MSB na bigyan ng pagkakataon ang 198 na estudyante na mapasama sa programa, at pansamantalang suspendehin ang qualifying examinations kung saan 100 lamang ang orihinal na makakapasok. Isa sa mga kunsiderasyong isinaalang-alang ay ang pandemya, kung saan maging mga estudyante at magulang ay lubhang naapektuhan din ng krisis. Dahil sa mungkahing ito, isang consultation meeting ang ginanap ngayong araw, October 23, 2021 sa pagitan ng 198 na mga estudyante at ng MSB. Napagkasunduan na pansamantalang suspendehin ang qualifying examinations ngayong taon at bigyan ng pgkakataon na makaagapay ang mga estudyante at magulang, sa tulong ng programa, makatatanggap ng Php6,500.00 kada semester (sa loob ng isang taon) ang 198 na estudyante.