SCHEDULE OF VACCINATION ACTIVITIES AT SISON-SMF INFIRMARY

Paalala pong muli sa lahat ng mga gustong magpabakuna, lagi po nating pairalin ang disiplina sa pagpila maging ang pagsunod sa Health Safety Protocols.

First come, first serve.